Prediger Jens Winkler in der Kirche Guttau/Malschwitz

Bibel - Gottes Wort - Errettung - Gottes Sohn -Jesus Christus -Leben - Glauben

Diesen Artikel drucken

Filed under:Allgemein — Jens am 12.02.2018 gg. 14:16

A nahle sta so šumjenje z njebjes kaž wot mócneho wětra a napjelni cyły dom, w kotrymž sedźachu. A jim so jazyki zjewichu rozdźělene, kaž wot wohenja; a te sydnychu so na kóždeho mjez nimi, a wšitcy buchu połni Swjateho Ducha.

Apg 2,2‒4

Keine Kommentare

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, das Kommentarfeld ist zur Zeit nicht verfügbar.