- Prediger Jens Winkler in der Kirche Guttau/Malschwitz - -

Geschrieben von Jens am 12th February 2018 @ 14:16 in Allgemein | Keine Kommentare

A nahle sta so šumjenje z njebjes kaž wot mócneho wětra a napjelni cyły dom, w kotrymž sedźachu. A jim so jazyki zjewichu rozdźělene, kaž wot wohenja; a te sydnychu so na kóždeho mjez nimi, a wšitcy buchu połni Swjateho Ducha.

Apg 2,2‒4


Artikel gedruckt von Prediger Jens Winkler in der Kirche Guttau/Malschwitz:

URL zum Artikel: /?p=162

Klicke hier zum Drucken.